Condicions d'Ús i Avís Legal

Condicions generals d'utilització de les pàgines web de Miramar Cruises, S.L.

1. Informació General.

Titulars: Miramar Cruises, S.L. (d'ara en endavant Miramar Creuers)

Seu central Adreça Pazo de Feiras i Congressos de Lugo
El Palomar s/n
27004 Lugo (Espanya)


Miramar Cruises S.L. (Barcelona)
Carrer dels Cotoners, 8 2º - 2
08003 Barcelona

Contacte
Tel +34 93 171 07 68
Fax +34 982 226 297

Miramar Cruises, S.L. - CIF B-27432228

Inscrita en el Registre Mercantil de Lugo
T440, Foli 114, Inscripció 1 - DL.-14522

2. Condicions generals d'utilització de la pàgina web de Miramar Creuers

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús de la web (www.miramarcreuers.cat), d'ara endavant "el lloc web", que es regirà per la legislació espanyola. L'ús de la web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què la persona usuària accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets de l'assetjo web. Si escau, la utilització de tals serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

3. Requisits Tècnics

El present portal web de Miramar Creuers ha estat realitzat complint els estàndards HTML, CSS i JavaScript.

Per a la correcta utilització de les seves funcionalitats és necessari poder executar Javascript

La resolució de pantalla òptima per a la correcta visualització del portal és de 1024 × 768

4. Accessibilitat d'est assetjo web

El portal web de Miramar Creuersestà fermament compromès amb l'accessibilitat del lloc web i desitja que els seus continguts arribin al major nombre d'usuaris, independentment de la seva condició de discapacitat, per la qual cosa utilitza tecnologies estàndard establertes pel W3C i segueix les Directrius d'Accessibilitat WAI en el seu nivell AA.

Si troba problemes per navegar en alguna pàgina en concret li preguem que ens ho comuniqui a través de l'adreça de correu electrònic indicada al principi d'aquest avís legal.

  • Especificaciones de Accesibilidad

Especificacions d'accès a les imatges inclouen una breu descripció en l'atribut ALT. Tots els enllaços amb característiques especials (descàrrega de documents i els que obren pàgines noves), inclouen atributs que descriuen aquest hecho.la pàgina està realitzada per la ressolució mínima de 1024 × 768 píxels, considerant-se en el seu disseny la seva òptima impressió.

Disseny Visual

El lloc web usa fulles d'estil en cascada pel formato visual de la informació.

Únicament s'han utilitzat grandàries de fonts relatius, compatibles amb les opcions personals de grandària de text dels navegadors. S'ha comprovat la correcta visualització d'est assetjo web en diferents versions dels principals navegadors i en diferents plataformes. No obstant això, si el navegador que utilitza no suporta fulles d'estil és possible navegar per les pàgines sense cap problema de visualització. Seleccioni l'opció sense estil si vol visualitzar les pàgines sense cap tipus de formato visual./p>

5. Cookies

El lloc web CREUERS ON-LINE utilitza cookies (petits arxius d'informació que el servidor del lloc web envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització de l'assetjo web per part de l'usuari. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

No obstant això, l'USUARI WEB si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet, facilitant CREUERS ON-LINE a qualsevol USUARI/span> WEB la lliure decisió d'activar o desactivar i/o eliminar aquestes cookies en i després de cada accés a la web.

Recollida de dades estadístiques

El lloc web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants.

Únicament, amb la finalitat d'oferir-li el millor servei a través d'aquest lloc, i amb l'objecte de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants de la web, i la seva freqüència d'utilització.

A aquests efectes, s'utilitzen les dades estadístiques elaborades pel proveïdor de serveis d'internet de Miramar Creuers. Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús d'aquesta web a partir de les dades de connexió, i les seccions mes visitades. Miramar Creuers no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni registra les seves adreces IP.

6. Hipervincles

Els hipervincles continguts en el lloc web Miramar Creuers poden dirigir a pàgines web de terceres parts. Miramar Creuers no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu, i que en cap cas impliquen relació alguna entre Miramar Creuers i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Sota cap circumstància Miramar Creuers serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hipervincle ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

7. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Disseny i logos

L'estructura de l'assetjo web, el seu disseny i el codi font de la mateixa, així com els logos i marques que en ella s'inclouen són de titularitat legítima de Miramar Creuers i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, d'aquests elements sense el previ consentiment per escrit de Miramar Creuers.

Continguts

Els continguts subministrats per Miramar Creuers estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i, excepte indicació en contra, són de titularitat exclusiva de Miramar Creuers o de les persones físiques o jurídiques que s'indiqui en la web en cada producte o SERVEI. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a Miramar Creuers, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació. Mitjançant l'adquisició d'un producte o SERVEI, Miramar Creuers no confereix a l'usuari cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Miramar Creuers o, si escau, el seu titular legítim, tots aquests drets.

La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular, sense poder posar-se a la disposició de terceres persones dits continguts.

En el cas que un contingut no estigui acompanyat d'una llicència particular, queda autoritzada la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació del mateix, per a usos no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contenido.la persona usuària queda obligada en tot cas a citar la font dels contenidos.la persona usuària queda obligada a esmentar la data de l'última actualització dels continguts.

Qualsevol altre ús o en qualssevol altres condicions haurà de ser prèviament sol·licitat a i autoritzat per Miramar Creuers per escrit i detallant els termes precisos d'aquestes sol·licitud i autorització.

Disposicions comunes

Miramar Creuers no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per terceres parts del contingut de l'assetjo web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de la persona usuària. Està absolutament prohibit, l'ús de l'assetjo web o d'algun dels seus elements amb finalitats il·lícites.

8. Protecció de dades de caràcter personal

En la navegació

A través d'aquesta pàgina web no es recull cap dada personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Expressament s'informa que NO existeix cap fitxer de dades personals d'USUARIS WEB, de manera que la informació que es pogués obtenir durant la navegació té exclusivament finalitat estadística i no efectua cap tractament de dades personals. La mera navegació per aquesta web no suposa cap tractament de dades personals.

En els serveis (contractació de serveis, petició d'informació o uns altres)

Veure POLÍTICA DE PRIVADESA

Quan per raó de contractació de serveis, sol·licituds d'informació o qualsevol altre acte concret es recullin dades personals, només s'efectuarà prèvia informació i, si escau, consentiment previ en els termes de la legislació vigent, i les dades seran incorporades als corresponents fitxers. Si no s'indiqués una altra cosa, Miramar Creuers serà l'entitat responsable dels respectius fitxers de *datoss generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del seu lloc web. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, em>Miramar Creuers es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

9. Exclusió de responsabilitat

Miramar Creuers no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, agraint siguin comunicats, si escau, aquests errors per a la seva immediata esmena.

Igualment, Miramar Creuers no serà responsable dels problemes derivats de la falta d'accés al proveïdor d'internet o dels problemes inherents a la connectivitat a internet o a les xarxes d'electricitat, quan tinguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no haguessin pogut ser previstes per les parts o que encara sent previsibles, Miramar Creuers hagi realitzat tots els esforços raonables per evitar-les o que anessin considerades com a causes fortuïtes o de força major.

10. Modificacions

Amb la finalitat de millorar les prestacions de l'assetjo web, Miramar Creuers es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a la persona usuària, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

11. Jurisdicció

Excepte impossibilitat legal derivada d'una norma imperativa, la persona USUÀRIA DE LA WEB, fins i tot si anés de nacionalitat estrangera o accedís des de fora del territori espanyol, i Miramar Creuers se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de la Corunya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Actualitzat a 21/02/2013

Pagament amb transferència bancària:

BBVA
IBAN
ES90 0182 5920 53 0201676664

La Caixa
IBAN
ES63 2100 4822 6622 0010 4758

Banco Santander
IBAN
ES94 0049 5030 19 2116735171

>